Čím kdo zachází

Ano, toto rčení je jistě každému dobře známé. A komu ne, ten ať si to dostuduje, jinak umře jako nevzdělaný tupec a ignorant. Kdo neví, co je to ignorant, ať si to dostuduje, jinak umře jako… však víte! Je například dnes mezi muži mnoho těch, kteří životní úspěch měří mocí, penězi, postavením. Pak je mnoho těch, kteří svůj život měří sportovními úspěchy, četností a intenzitou zážitků. A pak je mnoho těch, kteří se zcela oddali získávání sexuálních prožitků. Je to vlastně zase jenom zážitek, prožitek, byť docela specifický.

Jaká jsou rizika?

Úspěchy v sexu jsou podmíněny zejména dokonalou fyzickou připraveností a potom určitými psychologickými aspekty, jako je přitažlivost, schopnost přesvědčovat a podobně. Ale zpět k fyzičnu. Limity jsou dané schopností erekce. Tu ovlivňují často různé zdravotní problémy. Ale často zbytečně. Preventivní prostředky a léky na prostatu, potíže s erekcí, nebo jiné problémy jsou většinou velice účinné.

Posted in Nezařazené