Tomu se říká pravěk

Když si věkem zralý elektrikář vzpomene na své začátky, malinko se pousměje. To byly tehdy metody! Ale šlo to. Například plošné spoje. V osmdesátých letech minulého století si ještě na koleně vyráběl obvod podle schématu, který si předem sám vytvořil, nebo vyhledal v časopise pro kutily elektrikáře. Internet tu zdaleka nebyl k mání! Pak vzal cuprextitovou desku, fixu a leptal, nebo škrábal cestičky pro připevnění tranzistoru, kondenzátoru, odporu, diody, či kdovíjaké elektronické součástky. To už snad ani není pravda. Dnes je to jiné!

Zadejte a odneste si hotovou zakázku

V dnešní době už elektrikář nemusí pracně vyrábět destičku pro připojení elektronických součástek. Stačí jen zadat schéma, nebo se o něm poradit s výrobní firmou. Nakonec ani obyčejný smrtelník, který o elektrických obvodech neví zhola nic, má možnost porady s odborníky. Pak si jen magickou desku odnese. Nebo nechá rovnou namontovat. Ani nemusí pořádně vědět, k čemu slouží a na jakém základě pracuje! Přesto je něco čarovného na tom, když si ji vyrobíte sami, a ono Vám funguje, například stmívání světla!

Posted in Nezařazené