Přežije lidstvo?

Titulek tu není nikterak optimistický, ale realita je prostě taková. Kolem nás řádí nepřítel, jenž je pouhým okem neviditelný, jenž ale přesto představuje hrozbu. I smrtícím se tento v nejednom případě stal a určitě navzdory všem přijímaným opatřením ještě stane. A je tak zkrátka třeba činit příslušné kroky, aby se lidstvo této apokalypse vyhnulo. Protože koronavirus hrozil, hrozí, a i nadále hrozit bude. A kdo ví, zda se ho někdy vůbec podaří zcela vymýtit. A jediné, čím se my Češi můžeme utěšovat, je to, že v tom nejsme sami, že tato novodobá morová rána zasáhla celý svět.

Lidstvo musí přežít

Štěstím v neštěstí je alespoň to, že my lidé nejsme až tak docela bezbranní. Že máme i své možnosti, jež naše šance na zvládnutí problémů zvyšují. Máme tu přece vědu, máme zdravotnictví, máme i takové jen zdánlivě banální věci, jako jsou mýdlo, dezinfekce pro děti, ochranné roušky a rukavice a podobně. Víme, jak se máme chovat, víme, na co sázet a čemu se vyhýbat, chceme-li panující těžkou dobu zvládnout. Víme prostě, jak se onomu neviditelnému nepříteli vyhýbat a jak mu alespoň zčásti vzdorovat. A zbývá už jenom, abychom si to také vzali k srdci.

Posted in Nezařazené